RAPORTOWAĆ

72000

DOSTARCZONYCH KG ŻYWNOŚCI

126000

DOSTARCZONYCH PORCJI DAŃ

414

PRZEKAZANA ILOŚĆ LEKÓW I ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH

2040

WYPOSAŻONYCH ŻOŁNIERZY

1496

UBRANIA I PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY

292

ILOŚĆ OSÓB, KTÓRA OTRZYMAŁA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE