O NAS

Stowarzyszenie organizacji społecznych, działaczy i mecenasów najstarszego okręgu Kijowa –
Podolu, którzy pomagają wojsku i ludności cywilnej od 2014 roku

RAPORTOWAĆ

72000

DOSTARCZONYCH KG ŻYWNOŚCI

126000

DOSTARCZONYCH PORCJI DAŃ

414

PRZEKAZANA ILOŚĆ LEKÓW I ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH

2040

WYPOSAŻONYCH ŻOŁNIERZY

1496

UBRANIA I PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY

292

ILOŚĆ OSÓB, KTÓRA OTRZYMAŁA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

Podstawowe

DZIAŁANIA

DATKI NA WOJSKO

Zbieranie funduszy na zapewnienie wojsku niezbędnego sprzętu i wyposażenia

GORĄCE OBIADY

Ciepłe posiłki dla wojska i cywilów

POMOC HUMANITARNA

Wyroby medyczne, żywność, ubrania, produkty pierwszej potrzeby, artykuły higieniczne

ŻYWNOŚĆ

Żywność i zestawy żywności dla wojskowych i ludności cywilnej

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

Zapewnienei pomocy psychologicznej i prawnej żołnierzom i osobom cywilnym

Założyciele stowarzyszenia

Organizacja publiczna 'stowarzyszenie obrony praw człowieka'

Facebook

Organizacja publiczna 'straż obywatelska Podli'

Facebook

Olena
Kovalenko

Facebook

Olena
Ivanova

Facebook

Antonina
Zakharova

Facebook

Tetiana
Diachuk

Facebook

Nasi

Partnerzy